Photo and logo
 

Testamentera till SMDA

 
 

Varje år tar SMDA tacksamt emot donationer genom testamenten. Du kan testamentera specifika summor, eller saker som SMDA kan omvandla i pengar för vidarebefordran till MDA i Israel.

Att skänka din aktieutdelning eller testamentera till Magen David Adom (MDA) i Israel är ett utomordentligt sätt att rädda liv i Israel. Detta är också ett lovvärt sätt att uttrycka din omtanke om Israel och dess medborgare.

Svenska vänföreningen till Magen David Adom (SMDA) är befriad från kapitalvinstskatt, vilket gör att hela summan som du testamenterar eller den aktieutdelning du skänker går direkt till MDAs verksamhet.

I testamentet är det viktigt att din yttersta vilja om hur din kvarlåtenskap ska fördelas finns tydligt uttryckt. Det är viktigt att testamentet är riktigt upprättat och därför är det betryggande att tala med en kunnig jurist. Du är välkommen att diskutera med vår jurist om vad ett testamente till förmån för MDA innebär. Att få hjälp med att upprätta ett testamente av vår jurist där MDA är förmånstagare är kostnadsfritt. Vid större gåvor, om så önskas, kan ditt personliga engagemang leva vidare genom att ditt namn anges på den medicinska utrustning som du har bidragit till.

Du är välkommen att diskutera med vår advokat om vad ett testamente till förmån för MDA innebär. Att få hjälp med att upprätta ett testamente av advokat där MDA är förmånstagare är kostnadsfritt. Vid större gåvor, om så önskas, kan ditt personliga engagemang leva vidare genom att ditt namn anges på den medicinska utrustning som du har bidragit till. Kontakta kansliet för mer information! E-post: kansli@smda.se, telefon: 08-661 31 05.

 

Månadsgivare genom autogiro

Du kan bestämma att en förutbestämd summa dras från ditt konto varje år, månad eller så ofta du vill.
Bli månadsgivare

Aktieutdelning

Du kan överlåta din aktieutdelning på privata aktier eller utdelning från fåmansbolag på SMDA så dras ingen skatt på utdelningen.
Så fungerar det

Fler sätt att hjälpa

Visste du att?

I Sverige ansvarar landstingen för all sjukvård, inklusive ambulansverksamheten. I Israel fungerar MDA:s verksamhet enbart genom intäkter, bl a internationellt ekonomiskt stöd från MDA-vänner runt om hela världen, eftersom statens bidrag är mycket begränsat och inte alls täcker behoven.

Internationella hjälpinsatser

MDA är medlem i Internationella Röda korset (IRK). Genom samarbetet med IRK och Röda Halvmånen får MDA även en fredsbefrämjande funktion i närområdet. MDA arbetar enligt Genève-konventionen, d.v.s. hjälp ska ges åt alla oavsett etnicitet, religion, nationalitet eller hudfärg. Mer om våra internationella hjälpinsatser

Om SMDA och MDA

I Israel ansvarar MDA för alla första hjälpen-insatser utanför sjukhusen inklusive ambulansverksamheten, till skillnad från i Sverige där ju landstingen är de som ansvarar för sjukvård och ambulansverksamhet. MDA ansvarar dessutom för all blodverksamhet och deltar i hjälpinsatser vid internationella katastrofer. Svenska vänföreningen till Magen David Adom (SMDA) finns till för att bidra till att rädda liv, genom att samla in medel och skicka till MDA i Israel samt sprida information om MDA i Sverige. Läs mer ...

Till startsidan

Svenska vänföreningen till Magen David Adom, Box 5053, 102 42 Stockholm

08-661 31 05
Tfntid mån-fre kl. 10:00-12:00
kansli@smda.se

Bankgiro: 820-2178
Swish: 123 551 7172
Org.nr: 813600-2634