Photo and logo
 

Månadsgivare

 
 

Du kan bestämma att en förutbestämd summa dras från ditt konto varje år, månad eller så ofta du vill, utan att du behöver gå till banken/posten eller logga in via nätet. Kontakta kansliet om du vill veta mer! E-post: kansli@smda.se, telefon: 08-661 31 05.

”Från MDA:s sida är vi mycket tacksamma för SMDA:s aktiviteter och donationer, vilka möjliggör för vår organisation att rädda liv både i det vardagliga livet, men även i akuta lägen. Vi kan inte med ord uttrycka vår tacksamhet för de generösa gåvor vi fått ta emot igenom åren – tack vare SMDA och era generösa medlemmar och vänner! Tack vare er kan vi fortsätta att rädda liv varje dag!”

– Anat Rapoport, Avdelningen för insamling och internationella relationer

Våra varmaste tack till er som stödjer oss. Ni hjälper oss att rädda liv!

 

Testamentera till SMDA

Du kan testamentera specifika summor, eller saker som SMDA kan omvandla i pengar för vidarebefordran till MDA i Israel.
Om att testamentera

Aktieutdelning

Du kan överlåta din aktieutdelning på privata aktier eller utdelning från fåmansbolag på SMDA så dras ingen skatt på utdelningen.
Så fungerar det

Fler sätt att hjälpa

Visste du att?

I Sverige ansvarar landstingen för all sjukvård, inklusive ambulansverksamheten. I Israel fungerar MDA:s verksamhet enbart genom intäkter, bl a internationellt ekonomiskt stöd från MDA-vänner runt om hela världen, eftersom statens bidrag är mycket begränsat och inte alls täcker behoven.

Internationella hjälpinsatser

MDA är medlem i Internationella Röda korset (IRK). Genom samarbetet med IRK och Röda Halvmånen får MDA även en fredsbefrämjande funktion i närområdet. MDA arbetar enligt Genève-konventionen, d.v.s. hjälp ska ges åt alla oavsett etnicitet, religion, nationalitet eller hudfärg. Mer om våra internationella hjälpinsatser

Om SMDA och MDA

I Israel ansvarar MDA för alla första hjälpen-insatser utanför sjukhusen inklusive ambulansverksamheten, till skillnad från i Sverige där ju landstingen är de som ansvarar för sjukvård och ambulansverksamhet. MDA ansvarar dessutom för all blodverksamhet och deltar i hjälpinsatser vid internationella katastrofer. Svenska vänföreningen till Magen David Adom (SMDA) finns till för att bidra till att rädda liv, genom att samla in medel och skicka till MDA i Israel samt sprida information om MDA i Sverige. Läs mer ...

Till startsidan

Svenska vänföreningen till Magen David Adom, Box 5053, 102 42 Stockholm

08-661 31 05
Tfntid mån-fre kl. 10:00-12:00
kansli@smda.se

Bankgiro: 820-2178
Swish: 123 551 7172
Org.nr: 813600-2634