Photo and logo
 

Bli medlem

Bli medlem eller förnya ditt medlemskap i svenska vänföreningen till Magen David Adom. Medlemsavgiften och donationer utgör grunden till verksamhetens existens och bidrar till att rädda liv. Varje krona donerad till SMDA stärker solidariteten mellan israeler och svenskar.

 
 

Det finns skäl att bli medlem: Din medlemsavgift bidrar till att rädda liv. Minst 4 gånger per år får du ett infoblad, med aktuella nyheter från SMDA och MDA i Israel.

Medlemsavgiften år 2023 är 200 kr för enskilda, 350 kr för familjer.

Bankgiro 820-2178, Swish 123 551 7172 Tack för ert stöd! Ange namn, e-post (eller postadress) och medlemskap som referens.

Om du föredrar inbetalningskort eller vill betala via autogiro, maila kansli@smda.se eller ring 08- 661 31 05 (mån-fre, kl. 10:00-12:00). Tack för ert stöd!

 

Fler sätt att hjälpa

På gång

SMDA arrangerar föredrag, temakvällar och kurser året runt. Några exempel på aktiviteter är första hjälpen-kurser med fokus på barn respektive vuxna. Här hittar du allt som är på gång!

Internationella hjälpinsatser

MDA är medlem i Internationella Röda korset (IRK). Genom samarbetet med IRK och Röda Halvmånen får MDA även en fredsbefrämjande funktion i närområdet. MDA arbetar enligt Genève-konventionen, d.v.s. hjälp ska ges åt alla oavsett etnicitet, religion, nationalitet eller hudfärg. Mer om våra internationella hjälpinsatser

Om SMDA och MDA

I Israel ansvarar MDA för alla första hjälpen-insatser utanför sjukhusen inklusive ambulansverksamheten, till skillnad från i Sverige där ju landstingen är de som ansvarar för sjukvård och ambulansverksamhet. MDA ansvarar dessutom för all blodverksamhet och deltar i hjälpinsatser vid internationella katastrofer. Svenska vänföreningen till Magen David Adom (SMDA) finns till för att bidra till att rädda liv, genom att samla in medel och skicka till MDA i Israel samt sprida information om MDA i Sverige. Läs mer ...

Till startsidan

Svenska vänföreningen till Magen David Adom, Box 5053, 102 42 Stockholm

08-661 31 05
Tfntid mån-fre kl. 10:00-12:00
kansli@smda.se

Bankgiro: 820-2178
Swish: 123 551 7172
Org.nr: 813600-2634