Photo and logo
 

Aktieutdelning

 
 

Överlåtelse av aktieutdelning – öka värdet på din gåva med 43%! SMDA är en ideell förening och befriad från kapitalskatter. Detta innebär att om du överlåter din aktieutdelning på privata aktier eller utdelning från fåmansbolag på oss så dras ingen skatt på utdelningen. Som givare behöver du inte heller betala skatt på utdelningen.

Förutsättningen är att du äger svenska börsnoterade aktier, är bosatt i Sverige och inte har skatteskulder. Då kan du fylla i en gåvoblankett där du anmäler oss som rättighetshavare och lämnar in denna blankett till din bank eller fondkommissionär, senast en vecka före det aktuella bolagets bolagsstämma. 1000 kronor i aktieutdelning ger dig 700 kronor efter skatt. Överlåter du utdelningen på oss behåller vi hela tusenlappen. Ett smart sätt att bidra! Kontakta kansliet för mer information! E-post: kansli@smda.se, telefon: 08-661 31 05.

 

Testamentera till SMDA

Du kan testamentera specifika summor, eller saker som SMDA kan omvandla i pengar för vidarebefordran till MDA i Israel.
Om att testamentera

Månadsgivare genom autogiro

Du kan bestämma att en förutbestämd summa dras från ditt konto varje år, månad eller så ofta du vill.
Bli månadsgivare

Fler sätt att hjälpa

Visste du att?

I Sverige ansvarar landstingen för all sjukvård, inklusive ambulansverksamheten. I Israel fungerar MDA:s verksamhet enbart genom intäkter, bl a internationellt ekonomiskt stöd från MDA-vänner runt om hela världen, eftersom statens bidrag är mycket begränsat och inte alls täcker behoven.

Internationella hjälpinsatser

MDA är medlem i Internationella Röda korset (IRK). Genom samarbetet med IRK och Röda Halvmånen får MDA även en fredsbefrämjande funktion i närområdet. MDA arbetar enligt Genève-konventionen, d.v.s. hjälp ska ges åt alla oavsett etnicitet, religion, nationalitet eller hudfärg. Mer om våra internationella hjälpinsatser

Om SMDA och MDA

I Israel ansvarar MDA för alla första hjälpen-insatser utanför sjukhusen inklusive ambulansverksamheten, till skillnad från i Sverige där ju landstingen är de som ansvarar för sjukvård och ambulansverksamhet. MDA ansvarar dessutom för all blodverksamhet och deltar i hjälpinsatser vid internationella katastrofer. Svenska vänföreningen till Magen David Adom (SMDA) finns till för att bidra till att rädda liv, genom att samla in medel och skicka till MDA i Israel samt sprida information om MDA i Sverige. Läs mer ...

Till startsidan

Svenska vänföreningen till Magen David Adom, Box 5053, 102 42 Stockholm

08-661 31 05
Tfntid mån-fre kl. 10:00-12:00
kansli@smda.se

Bankgiro: 820-2178
Swish: 123 551 7172
Org.nr: 813600-2634