Photo and logo
 

Mer på gång

Tillbaka

 
 

Man kan stödja Magen David Adom på många olika sätt

En bra start är att följa oss i sociala medier och hjälpa oss sprida information om Magen David Adom i Sverige. Dela gärna våra bilder i sociala medier och hjälp oss att synas och nå ut till fler som kan stödja oss och därmed bidra till att rädda fler liv!
Instagram: smda_se_
Facebook: Svenska vänföreningen till Magen David Adom - SMDA

Medverka i våra nyhetsbrev!

Hör gärna av dig i fall din organisation skulle vilja medverka i våra nyhetsbrev, eller på vår hemsida! Hjälp oss att stödja Israels livräddande organisation. För mer information om priser och annonsformat för nyhetsbreven, eller till hemsidan, kontakta oss: kansli@smda.se

Lär dig rädda liv. Är din organisation intresserad av vår HLR-utbildning?

Att kunna HLR kan vara skillnaden mellan liv och död. SMDA anordnar första hjälpen-kurser med fokus på barn respektive vuxna. Eller vill du bjuda dina vänner på ett privat arrangemang - en livräddande HLR-utbildning arrangerad av SMDA? Kontakta oss i så fall gärna! kansli@smda.se

Magen David Adom i Israel riktar ett hjärtligt tack till Er, SMDA-medlemmar och vänner!

Genom akutinsamlingen år 2018–2019, flera gratulationsinsamlingar, samt Israels 71-årsdagsinsamling, har vi nu nått beloppet som krävs för att kunna stödja Magen David Adom med en Medi-cykel donerad från Sverige! Med era generösa donationer kan vi nu hjälpa Magen David Adom med det viktiga arbetet att rädda liv! Den välbehövliga Medi-cykeln kommer att stationeras i Södra Israel – ett område som gång på gång utsätts för raketattacker från Gazaremsan. Medi-cyklar behövs för att snabbt och effektivt nå skadade i både avlägsna områden och trafiktäta städer. MDA:s akutsjukvårdare, både personal och volontärer, behöver Medi-cyklarna för att fortsätta jobba intensivt och i högt tempo. Ett stort tack, även från oss, på SMDA!

Akutinsamling

Terrorn fortsätter att plåga Israel. Den senaste tiden har inte varit något undantag. Knivattacker, explosioner, och bilpåkörningar har skett vid sidan av brandterror och raketattacker. Magen David Adom har ställts i högsta beredskap för att kunna hantera situationer med stort antal sårade eller döda. MDA får göra betydligt flera utryckningar i situationer där man själv riskerar sitt liv. Akutsjukvårdarna kämpar dygnet runt och fler resurser behövs för att nå de skadade så fort som möjligt. Vi behöver Ert stöd!

Stöd SMDA:s fortsatta akutinsamling! Swish: 1235 517 172, Bankgiro: 820-2178

Ange "Akutinsamling" och ert namn som referens. Ett stort tack för ert viktiga stöd!

 

Så kan du hjälpa

Visste du att?

I Sverige ansvarar landstingen för all sjukvård, inklusive ambulansverksamheten. I Israel fungerar MDA:s verksamhet enbart genom intäkter, bl a internationellt ekonomiskt stöd från MDA-vänner runt om hela världen, eftersom statens bidrag är mycket begränsat och inte alls täcker behoven.

Internationella hjälpinsatser

MDA är medlem i Internationella Röda korset (IRK). Genom samarbetet med IRK och Röda Halvmånen får MDA även en fredsbefrämjande funktion i närområdet. MDA arbetar enligt Genève-konventionen, d.v.s. hjälp ska ges åt alla oavsett etnicitet, religion, nationalitet eller hudfärg. Mer om våra internationella hjälpinsatser

Om SMDA och MDA

I Israel ansvarar MDA för alla första hjälpen-insatser utanför sjukhusen inklusive ambulansverksamheten, till skillnad från i Sverige där ju landstingen är de som ansvarar för sjukvård och ambulansverksamhet. MDA ansvarar dessutom för all blodverksamhet och deltar i hjälpinsatser vid internationella katastrofer. Svenska vänföreningen till Magen David Adom (SMDA) finns till för att bidra till att rädda liv, genom att samla in medel och skicka till MDA i Israel samt sprida information om MDA i Sverige. Läs mer ...

Till startsidan

Svenska vänföreningen till Magen David Adom, Box 5053, 102 42 Stockholm

08-661 31 05
Tfntid mån-fre kl. 10:00-12:00
kansli@smda.se

Bankgiro: 820-2178
Swish: 123 551 7172
Org.nr: 813600-2634