Photo and logo
 

På gång

 
 

Shana tova!

Glöm inte att beställa våra vackra och meningsfulla Shana Tova-diplom!

SMDA:s insamling med anledning av terrorattentaten i Israel

Magen David Adom har ställts i högsta beredskap för att kunna hantera situationer med stort antal sårade eller döda. MDA får göra betydligt flera utryckningar i situationer där man själv riskerar sitt liv. Akutsjukvårdarna kämpar dygnet runt och fler resurser behövs för att nå de skadade så fort som möjligt.

VÅR INSAMLING PÅ GRUND AV HÖJD BEREDSKAP FORTSÄTTER
Magen David Adom arbetar för närvarande under svåra förhållanden, både ekonomiskt och arbetsmässigt. MDA behöver hela tiden stå redo för alla möjliga scenarier. Vår insamling löper på. Ange ”Akutinsamling” och ditt namn som referens.

Swish: 1235 517 172
Bankgiro: 820–2178

Ett stort tack för ert viktiga stöd!


Ambulansinsamling

Hjälp oss att stödja MDA med en ambulans från Sverige! Ambulansen kostar 720 000 SEK, men tillsammans kan vi nå målet. Alla bidrag är välkomna!

Donera via Swish eller bankgiro. Att stödja SMDA via Swish eller bankgiro är snabbt och enkelt. I meddelanderutan kan du skriva vilket/vilka ändamål som du önskar stödja. SMDA:s Swish-nummer är 123 551 7172, bankgiro: 820-2178. Tack för ditt stöd!

Vi kommer gärna och håller föredrag om Magen David Adom!

Genom svenska vänföreningen till Magen David Adom (SMDA) kan du även boka in en presentation kombinerad med musikunderhållning på hebreiska och jiddisch med SMDA:s “RimBim” – Rut Milchner och Bim Möller. Du kan också boka digitala presentationer och föreläsningar via Zoom. För mer information kontakta kansli@smda.se.

Gratulationskort

Våra gratulationskort kan användas till födelsedagar, bröllop, nyfödda och som tackkort. Ett kort med kuvert kostar 25 kr, men köper ni 5 kort med kuvert, betalar ni 100 kr (+ portokostnader). Ni kan beställa dem genom att ta kontakt med kansliet via e-mejl kansli@smda.se eller via tfn 08-661 31 05, mån-fre kl 10:00-12:00. Swish 1235 517 172, bankgiro 820-2178.

Glöm inte att ange vad betalningen avser. Vi på SMDA tackar alla våra trogna medlemmar och vänner för det viktiga stödet och uppskattar om ni även tar hänsyn till portokostnaden.

Mer på gång

Du kan stödja Magen David Adom på många olika sätt

Medverka i våra nyhetsbrev

Lär dig rädda liv! Är din organisation intresserad av vår HLR-utbildning?

Magen David Adom i Israel riktar ett hjärtligt tack till Er, SMDA-medlemmar och vänner!

 

Så kan du hjälpa

Visste du att?

I Sverige ansvarar landstingen för all sjukvård, inklusive ambulansverksamheten. I Israel fungerar MDA:s verksamhet enbart genom intäkter, bl a internationellt ekonomiskt stöd från MDA-vänner runt om hela världen, eftersom statens bidrag är mycket begränsat och inte alls täcker behoven.

Internationella hjälpinsatser

MDA är medlem i Internationella Röda korset (IRK). Genom samarbetet med IRK och Röda Halvmånen får MDA även en fredsbefrämjande funktion i närområdet. MDA arbetar enligt Genève-konventionen, d.v.s. hjälp ska ges åt alla oavsett etnicitet, religion, nationalitet eller hudfärg. Mer om våra internationella hjälpinsatser

Om SMDA och MDA

I Israel ansvarar MDA för alla första hjälpen-insatser utanför sjukhusen inklusive ambulansverksamheten, till skillnad från i Sverige där ju landstingen är de som ansvarar för sjukvård och ambulansverksamhet. MDA ansvarar dessutom för all blodverksamhet och deltar i hjälpinsatser vid internationella katastrofer. Svenska vänföreningen till Magen David Adom (SMDA) finns till för att bidra till att rädda liv, genom att samla in medel och skicka till MDA i Israel samt sprida information om MDA i Sverige. Läs mer ...

Till startsidan

Svenska vänföreningen till Magen David Adom, Box 5053, 102 42 Stockholm

08-661 31 05
Tfntid mån-fre kl. 10:00-12:00
kansli@smda.se

Bankgiro: 820-2178
Swish: 123 551 7172
Org.nr: 813600-2634