Photo and logo
 

Israel under massiv attack

 
 

MDA är i akut behov av stöd! Ekonomiskt bidrag kan skänkas via Swish: 123 551 7172, bankgiro: 820-2178 eller genom att skanna QR-koden här bredvid.

Magen David Adom behöver akut ytterligare donationer för att säkra tillgången till livräddande utrustning.

Officiella siffror vittnar om mer än 1350 mördade israeler, inklusive kvinnor, barn och äldre, mer än 5430 skadade och 250 personer kidnappade. Det är fortfarande 136 gisslan som är kvar i Hamas fångenskap. Till döda och skadade hör även Magen David Adoms (MDA) personal och volontärer. 21 MDA-personal och volontärer har mördats eller stupat sedan Hamas-attacken den 7 oktober. Dessutom har minst 125.000 israeler evakuerats från sina hem, både i södra och norra Israel.

På morgonen den 7 oktober 2023, en morgon då man i Israel skulle fira Shabbat och Simchat Tora, bröt kriget ut. Den samlade terror- och raketattacken från Hamas har mötts av en massiv insats från Magen David Adom. 549 MDA-ambulanser, intensivvårdsambulanser, medicyklar och specialiserade fordon arbetar direkt med att rädda, behandla och evakuera patienter från konfliktzonerna i södra och mellersta Israel. MDA:s samlade fordonspark på över 1 465 fordon som är bemannade dygnet runt samt MDA:s Hatzolah-Air medevac-helikoptrar är mobiliserade.

Inom krigets första 24 timmar hade MDA:s akutteam och sjukvårdare hanterat 2 393 händelser direkt relaterade till kriget och över 8 000 nödsamtal. Israeler har donerat över 4 000 enheter blod i en akutinsamling i MDA:s regi.

SMDA:s akutinsamling fortsätter! Nu behöver MDA livräddande mediciner, andningsmasker, blodstoppande bandage, tourniquets, syrgasmasker och utrustning. Det är också stort behov av skyddsutrustning för personalen, såsom hjälmar, skyddsvästar och övervakningsutrustning. Magen David Adom finns på plats 24/7 för Israels folk, tack för att du finns här för oss!

Bild: MDA


Chanuka – i skuggan av ett nationellt trauma

Vi på SMDA vill ha i åtanke alla barn som har drabbats av attacken och kriget, genom att rädda så många barns liv som möjligt framöver. Vår Chanuka-insamling i år kommer att möjliggöra Magen David Adoms inköp av andningsballonger för barn, som används av MDA-personal vid andningsstillestånd eller andningssvårigheter. Mer om insamlingen

Tidigare ambulansinsamling

Med anledning av kriget i Israel och MDA:s aktuella, akuta behov, kommer SMDA att allokera om denna tidigare, fortlöpande insamling och använda donationerna till den pågående akutinsamlingen. Vi på SMDA utgår alltid ifrån Magen David Adoms prioriterade och mest akuta behov.

Vi kommer gärna och håller föredrag om Magen David Adom!

Genom svenska vänföreningen till Magen David Adom (SMDA) kan du även boka in en presentation kombinerad med musikunderhållning på hebreiska och jiddisch med SMDA:s “RimBim” – Rut Milchner och Bim Möller. Du kan också boka digitala presentationer och föreläsningar via Zoom. För mer information kontakta kansli@smda.se.
Annat aktuellt

Du kan stödja Magen David Adom på många olika sätt

Medverka i våra nyhetsbrev

Lär dig rädda liv! Är din organisation intresserad av vår HLR-utbildning?

Magen David Adom i Israel riktar ett hjärtligt tack till Er, SMDA-medlemmar och vänner!

 

Så kan du hjälpa

Visste du att?

I Sverige ansvarar landstingen för all sjukvård, inklusive ambulansverksamheten. I Israel fungerar MDA:s verksamhet enbart genom intäkter, bl a internationellt ekonomiskt stöd från MDA-vänner runt om hela världen, eftersom statens bidrag är mycket begränsat och inte alls täcker behoven.

Internationella hjälpinsatser

MDA är medlem i Internationella Röda korset (IRK). Genom samarbetet med IRK och Röda Halvmånen får MDA även en fredsbefrämjande funktion i närområdet. MDA arbetar enligt Genève-konventionen, d.v.s. hjälp ska ges åt alla oavsett etnicitet, religion, nationalitet eller hudfärg. Mer om våra internationella hjälpinsatser

Om SMDA och MDA

I Israel ansvarar MDA för alla första hjälpen-insatser utanför sjukhusen inklusive ambulansverksamheten, till skillnad från i Sverige där ju landstingen är de som ansvarar för sjukvård och ambulansverksamhet. MDA ansvarar dessutom för all blodverksamhet och deltar i hjälpinsatser vid internationella katastrofer. Svenska vänföreningen till Magen David Adom (SMDA) finns till för att bidra till att rädda liv, genom att samla in medel och skicka till MDA i Israel samt sprida information om MDA i Sverige. Läs mer ...

Till startsidan

Svenska vänföreningen till Magen David Adom, Box 5053, 102 42 Stockholm

08-661 31 05
Tfntid mån-fre kl. 10:00-12:00
kansli@smda.se

Bankgiro: 820-2178
Swish: 123 551 7172
Org.nr: 813600-2634