Photo and logo
 

Attacken mot Israel den 7 oktober

 
 

MDA är i akut behov av stöd! Ekonomiskt bidrag kan skänkas via Swish: 123 551 7172, bankgiro: 820-2178 eller genom att skanna QR-koden här bredvid.

Magen David Adom behöver akut ytterligare donationer för att säkra tillgången till livräddande utrustning.

Officiella siffror vittnar om mer än 1350 mördade israeler, inklusive kvinnor, barn och äldre, mer än 5430 skadade och 250 personer kidnappade. Det är fortfarande 125 gisslan som är kvar i Hamas fångenskap. Till döda och skadade hör även Magen David Adoms (MDA) personal och volontärer. 28 MDA-personal och volontärer har mördats eller stupat sedan Hamas-attacken den 7 oktober. Dessutom har minst 125.000 israeler evakuerats från sina hem, både i södra och norra Israel.

På morgonen den 7 oktober 2023, en morgon då man i Israel skulle fira Shabbat och Simchat Tora, bröt kriget ut. Den samlade terror- och raketattacken från Hamas har mötts av en massiv insats från Magen David Adom. 549 MDA-ambulanser, intensivvårdsambulanser, medicyklar och specialiserade fordon arbetar direkt med att rädda, behandla och evakuera patienter från konfliktzonerna i södra och mellersta Israel. MDA:s samlade fordonspark på över 1 465 fordon som är bemannade dygnet runt samt MDA:s Hatzolah-Air medevac-helikoptrar är mobiliserade.

Inom krigets första 24 timmar hade MDA:s akutteam och sjukvårdare hanterat 2 393 händelser direkt relaterade till kriget och över 8 000 nödsamtal. Israeler har donerat över 4 000 enheter blod i en akutinsamling i MDA:s regi.

Bild: MDA


Aktuella insamlingar

SMDA:s akutinsamling fortsätter

MDA behöver ännu mer livräddande mediciner, andningsmasker, blodstop pande bandage, syrgasmasker och utrustning. Det är också stort behov av utryckningsfordon, såsom medi-cyklar och ambulanser och även skyddsutrustning för personalen, så som hjälmar och skyddsvästar. Magen David Adom finns på plats 24/7 för Israels folk. Hjälp oss att stödja MDA i dessa särskilt svåra tider. Ekonomiskt bidrag kan skänkas via Swish: 123 551 7172, eller bankgiro: 820-2178. Var god ange ref. Akutinsamling.

SMDA:s “hjärta till hjärta”-insamling fortsätter

Den 7 oktober besköts många MDA-ambulanser av Hamas terroristerna, medans de kördes av MDA-personal och volontärer, på väg att rädda livet på skadade civila. Mycket ambulansutrustning inklusive hjärtstartare (defibrillatorer) totalförstördes. Dessutom sattes flera MDA-stationer i brand, på de kibbutzim som attackerades av Hamas. MDA är därför i akutbehov av att utrusta både nya ambulanser samt MDA första-hjälpenstationer. MDA har bett SMDA att bidra till anskaffningen av 24 hjärtstartare under 2024. Hjälp oss att utrusta MDA med välbehövliga hjärtstartare. Ekonomiskt bidrag kan skänkas via Swish: 123 551 7172, eller bankgiro: 820-2178. Var god ange ref. Hjärtstartare.

Tidigare ambulansinsamling

Med anledning av kriget i Israel och MDA:s aktuella, akuta behov, kommer SMDA att allokera om denna tidigare, fortlöpande insamling och använda donationerna till den pågående akutinsamlingen. Vi på SMDA utgår alltid ifrån Magen David Adoms prioriterade och mest akuta behov.

Vi kommer gärna och håller föredrag om Magen David Adom!

Genom svenska vänföreningen till Magen David Adom (SMDA) kan du även boka in en presentation kombinerad med musikunderhållning på hebreiska och jiddisch med SMDA:s “RimBim” – Rut Milchner och Bim Möller. Du kan också boka digitala presentationer och föreläsningar via Zoom. För mer information kontakta kansli@smda.se.
Annat aktuellt

Du kan stödja Magen David Adom på många olika sätt

Medverka i våra nyhetsbrev

Lär dig rädda liv! Är din organisation intresserad av vår HLR-utbildning?

 

Så kan du hjälpa

Visste du att?

I Sverige ansvarar landstingen för all sjukvård, inklusive ambulansverksamheten. I Israel fungerar MDA:s verksamhet enbart genom intäkter, bl a internationellt ekonomiskt stöd från MDA-vänner runt om hela världen, eftersom statens bidrag är mycket begränsat och inte alls täcker behoven.

Internationella hjälpinsatser

MDA är medlem i Internationella Röda korset (IRK). Genom samarbetet med IRK och Röda Halvmånen får MDA även en fredsbefrämjande funktion i närområdet. MDA arbetar enligt Genève-konventionen, d.v.s. hjälp ska ges åt alla oavsett etnicitet, religion, nationalitet eller hudfärg. Mer om våra internationella hjälpinsatser

Om SMDA och MDA

I Israel ansvarar MDA för alla första hjälpen-insatser utanför sjukhusen inklusive ambulansverksamheten, till skillnad från i Sverige där ju landstingen är de som ansvarar för sjukvård och ambulansverksamhet. MDA ansvarar dessutom för all blodverksamhet och deltar i hjälpinsatser vid internationella katastrofer. Svenska vänföreningen till Magen David Adom (SMDA) finns till för att bidra till att rädda liv, genom att samla in medel och skicka till MDA i Israel samt sprida information om MDA i Sverige. Läs mer ...

Till startsidan

Svenska vänföreningen till Magen David Adom, Box 5053, 102 42 Stockholm

08-661 31 05
Tfntid mån-fre kl. 10:00-12:00
kansli@smda.se

Bankgiro: 820-2178
Swish: 123 551 7172
Org.nr: 813600-2634