Photo and logo
 

Den som räddar ett liv räddar en hel värld

Magen David Adom (MDA), Israels officiella första hjälpen-organisation, ansvarar för akut prehospital sjukvård, ambulansverksamhet, blodbanken, samt utbildning i första hjälpen i Israel. MDA bistår och räddar liv vid akut sjukdom, olycksfall och terrordåd, dygnet runt, året runt.

 

Så kan du hjälpa

På gång

Här hittar du information om aktuella insamlingar samt allt annat som är på gång. Insamlingar och annat aktuellt

Internationella hjälpinsatser

MDA är medlem i Internationella Röda korset (IRK). Genom samarbetet med IRK och Röda Halvmånen får MDA även en fredsbefrämjande funktion i närområdet. MDA arbetar enligt Genève-konventionen, d.v.s. hjälp ska ges åt alla oavsett etnicitet, religion, nationalitet eller hudfärg. Mer om våra internationella hjälpinsatser

Om SMDA och MDA

I Israel ansvarar MDA för alla första hjälpen-insatser utanför sjukhusen inklusive ambulansverksamheten, till skillnad från i Sverige där ju landstingen är de som ansvarar för sjukvård och ambulansverksamhet. MDA ansvarar dessutom för all blodverksamhet och deltar i hjälpinsatser vid internationella katastrofer. Svenska vänföreningen till Magen David Adom (SMDA) finns till för att bidra till att rädda liv, genom att samla in medel och skicka till MDA i Israel samt sprida information om MDA i Sverige. Läs mer ...

 

"När jag läser om MDA så slås jag av effektiviteten, den avancerade utrustningen men också av omsorgen om varje medmänniska man tar hand om. Här finns ingen kulturell skillnad utan alla är lika viktiga!
Jag blir väldigt berörd och imponerad när jag läser om Israels och Magen David Adoms villighet att dela med sig av sina kunskaper till andra länder."

– Inga

 

Våra sponsorer:

Hem    På gång    Donera    Bli medlem    Diplom    Starta en insamling    Om oss    Årets Livräddare    Internationella hjälpinsatser    In English

Svenska vänföreningen till Magen David Adom, Box 5053, 102 42 Stockholm

08-661 31 05
Tfntid mån-fre kl. 10:00-12:00
kansli@smda.se

Bankgiro: 820-2178
Swish: 123 551 7172
Org.nr: 813600-2634