Photo and logo
 

Chanuka – i skuggan av ett nationellt trauma

 
 

Den bestialiska Hamas-attacken den 7 oktober har lämnat 21 israeliska barn föräldralösa. Många barn mördades i sina hem och mer än 30 barn kidnappades av Hamasterroristerna. Dessutom dog en nioårig flicka efter att hon drabbats av hjärtstopp när larmet aktiverades i hennes hemstad, Ashdod, på grund av raketattacker. Många barn fran södra såväl som norra Israel har på grund av ständiga raketattacker tvingats lämna sina hem, förskolor och skolor, utan att veta när eller om de överhuvudtaget kan återvända.

Vi på SMDA vill ha i åtanke alla barn som har drabbats av attacken och kriget, genom att rädda så många barns liv som möjligt framöver. Vår Chanuka-insamling i år kommer att möjliggöra Magen David Adoms inköp av andningsballonger för barn, som används av MDA-personal vid andningsstillestånd eller andningssvårigheter. Hjälp oss att skapa riktigt stora mirakel i samband med firandet av Chanuka i dessa särskilt mörka tider.

Bankgiro: 820-2178
Swish: 123 551 7172
Chanuka 2023 inleds den 7 december.
Insamlingen fortsatter fram tills den 31 december 2023

 

Så kan du hjälpa

Visste du att?

I Sverige ansvarar landstingen för all sjukvård, inklusive ambulansverksamheten. I Israel fungerar MDA:s verksamhet enbart genom intäkter, bl a internationellt ekonomiskt stöd från MDA-vänner runt om hela världen, eftersom statens bidrag är mycket begränsat och inte alls täcker behoven.

Internationella hjälpinsatser

MDA är medlem i Internationella Röda korset (IRK). Genom samarbetet med IRK och Röda Halvmånen får MDA även en fredsbefrämjande funktion i närområdet. MDA arbetar enligt Genève-konventionen, d.v.s. hjälp ska ges åt alla oavsett etnicitet, religion, nationalitet eller hudfärg. Mer om våra internationella hjälpinsatser

Om SMDA och MDA

I Israel ansvarar MDA för alla första hjälpen-insatser utanför sjukhusen inklusive ambulansverksamheten, till skillnad från i Sverige där ju landstingen är de som ansvarar för sjukvård och ambulansverksamhet. MDA ansvarar dessutom för all blodverksamhet och deltar i hjälpinsatser vid internationella katastrofer. Svenska vänföreningen till Magen David Adom (SMDA) finns till för att bidra till att rädda liv, genom att samla in medel och skicka till MDA i Israel samt sprida information om MDA i Sverige. Läs mer ...

Till startsidan

Svenska vänföreningen till Magen David Adom, Box 5053, 102 42 Stockholm

08-661 31 05
Tfntid mån-fre kl. 10:00-12:00
kansli@smda.se

Bankgiro: 820-2178
Swish: 123 551 7172
Org.nr: 813600-2634