Photo and logo
 

Shana tova!

 
 

Även under denna vecka kan du beställa våra populära diplom och önska familj och vänner 𝑺𝒉𝒂𝒏𝒂 𝑻𝒐𝒗𝒂 𝒐𝒄𝒉 𝑮𝒎𝒂𝒓 𝑪𝒉𝒂𝒕𝒊𝒎𝒂 𝑻𝒐𝒗𝒂!

Stöd Magen David Adoms livräddande insatser. Gåvor i samband med SMDAs Shana Tova/Gmar Chatima Tova-diplom skänks i år till Magen David Adoms blodbank, för inköpet av blodplasma-kits. Patienter som drabbas av stora blödningar till följd av terrorattentaten behandlas oftast med plasma. Behovet av plasma inom akutsjukvård är stort och för många patienter innebär blodplasma skillnaden mellan liv och död. Våra diplom kan skickas både digitalt via e-post, eller i pappersformat, per brev. Sista chansen att beställa Gmar Chatima Tova diplom som skickas med brev är den 20/9. Digitala diplom, som skickas via e-post, kan beställas fram till fredagen, den 22/9.

För att beställa våra diplom maila kansli@smda.se

Gmar chatima tova! Vi önskar de som fastar en lätt fasta och en meningsfull Jom Kippur. Må ni bli inskrivna i livets bok!

 

Så kan du hjälpa

Visste du att?

I Sverige ansvarar landstingen för all sjukvård, inklusive ambulansverksamheten. I Israel fungerar MDA:s verksamhet enbart genom intäkter, bl a internationellt ekonomiskt stöd från MDA-vänner runt om hela världen, eftersom statens bidrag är mycket begränsat och inte alls täcker behoven.

Internationella hjälpinsatser

MDA är medlem i Internationella Röda korset (IRK). Genom samarbetet med IRK och Röda Halvmånen får MDA även en fredsbefrämjande funktion i närområdet. MDA arbetar enligt Genève-konventionen, d.v.s. hjälp ska ges åt alla oavsett etnicitet, religion, nationalitet eller hudfärg. Mer om våra internationella hjälpinsatser

Om SMDA och MDA

I Israel ansvarar MDA för alla första hjälpen-insatser utanför sjukhusen inklusive ambulansverksamheten, till skillnad från i Sverige där ju landstingen är de som ansvarar för sjukvård och ambulansverksamhet. MDA ansvarar dessutom för all blodverksamhet och deltar i hjälpinsatser vid internationella katastrofer. Svenska vänföreningen till Magen David Adom (SMDA) finns till för att bidra till att rädda liv, genom att samla in medel och skicka till MDA i Israel samt sprida information om MDA i Sverige. Läs mer ...

Till startsidan

Svenska vänföreningen till Magen David Adom, Box 5053, 102 42 Stockholm

08-661 31 05
Tfntid mån-fre kl. 10:00-12:00
kansli@smda.se

Bankgiro: 820-2178
Swish: 123 551 7172
Org.nr: 813600-2634