Årets Livräddare

Utmärkelsen syftar till att uppmärksamma humanitära insatser, människor eller organisationer som har gjort något extraordinärt för att främja människors rätt till liv och hälsa. Några mottagare av utmärkelsen har själva deltagit i direkt livräddande arbete, andra har organiserat eller stöttat hjälpinsatser ekonomiskt. Vi har även premierat opinionsbildande insatser av politiker, forskare och kulturpersonligheter – alltså förebyggande arbete mot våld, krig och ohälsa. Utmärkelsen har getts för många olika typer av viktiga humanitära insatser. SMDA började dela ut utmärkelsen 1994.

Årets Livräddare 2017 – Elisabeth Åsbrink
Elisabeth Åsbrink har av styrelsen för SMDA utsetts till Årets Livräddare 2017 för att hon som författare, dramatiker och journalist ständigt arbetar för att inte mänsklighetens värsta illdåd ska falla i glömska och därmed riskerar att upprepas. En i sanning livräddande insats.

Tidigare års mottagare av utmärkelsen och motiveringar

Årets Livräddare 2016: Stiftelsen Expo
Sedan 1995 har Stiftelsen Expo kartlagt, granskat och informerat om den organiserade intoleransen. Stiftelsen, som först hette Hill-stiftelsen, grundades av bland andra Stieg Larsson i syfte att stå som utgivare för den nystartade Tidskriften Expo.Namnbytet till Stiftelsen Expo skedde 2001 och stiftelsens verksamhet har växt kontinuerligt. Idag är Expo den naturliga aktören för intresserade privatpersoner, journalister och förtroendevalda att höra av sig till med frågor om organiserad intolerans i allmänhet och högerextremism i synnerhet.

2015: Siavosh Derakhti
För sitt arbete med att motverka hat, fördomar och alla former av rasism mot både judar och andra.
Mer om Siavosh Derakhti

2014: Micael Bindefeld, PR-strateg och kulturprofil
För sin stora donation till minnet av Förintelsen. Tanken är att skapa ett kulturprojekt där berättelserna om Förintelsen kan leva kvar även när de sista överlevarna är borta. Det är ett projekt som riktar sig mot unga människor och är en stark markering mot hat, krig och rasism.

2013: Raoul Wallenberg (postumt)
För att han utan hänsyn till sin egen säkerhet räddade livet på tiotusentals människor i Budapest, juli-december 1944.

2012: Nima Dervish och Shilan Saidi
För sin film Ett barns hjärta/Save a child’s heart som visar hur liv kan räddas genom samarbete över nationella, etniska, kulturella och religiösa gränser.

2011: Judisk säkerhet i Sverige (JSS)
För att de genom sitt viktiga och nödvändiga arbete skyddar judiska institutioner i Sverige.

2010: Dilsa Demirbag-Sten
För att hon kämpar för mänskliga rättigheter och jämställdhet, motarbetar rasism och religiös extremism samt för att hon förespråkar integration av olika kulturer, såväl nationellt som internationellt. Hennes stora engagemang och starka mod är i högsta grad av livräddande karaktär.

2009: Östersjöjudiskt forum
För att genom sitt idoga arbete ha hjälpt otaliga människor i de baltiska staterna med kläder, mat och mediciner, vilket i många fall har varit direkt livräddande insatser.

2008: Prinsessan Christina, fru Magnuson
För att ha möjliggjort Magen David Adoms fullvärdiga medlemsskap i Internationella Röda Korset, genom sitt starka bidrag till emblemfrågans lösning när den Röda Kristallen antogs som en tredje skyddssymbol. Genom denna lösning åtnjuter MDA:s symbol, den Röda Davidsskölden samma skydd som de övriga Röda korssymbolerna.

2007: Benjamin Norman, Edward och Paula Singer samt Vladimir Smolak
För deras kraftfulla och generösa insatser för att förbättra livskvalitén och ingjuta framtidshopp för mindre välbeställda israeliska barn och ungdomar utsatta för krig och raketangrepp, genom att ge dem en välbehövlig paus från den dagliga stress de lever under.

2006: Helene Lööw, chef för Cetrum för levande historia
För hennes avslöjanden av rasistiska och antisemitiska organisationer

2005: Daniel Klamer och David Revesz
För deras livräddande insatser efter Tsunamikatastrofen i Thailand.

2004: Fredrik Malm, ordförande för Liberala ungdomsförbundet
För hans och Liberala Ungdomsförbundets engagemang och orädda kamp mot rasism i alla former.

2003: Ingen Årets Livräddare utsågs

2002: Kristian Gerner, professor i historia och ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism
För hans arbete mot kulturell och religiös intolerans.

2001: Per Ahlmark, författare
För sitt stöd för Israel som en demokratisk stat och sin kamp mot rasism och totalitära regimer.

2000: Göran Persson, statsminister
För hans humanistiska initiativ i kampen mot rasism och förföljelse av minoriteter.

1999: Ingen Årets Livräddare utsågs

1998: Läkare utan gränser

1997: Hédi Fried
Som erkänsla för hennes stora humanitära insatser.

1996: Jane Rosenberg
Som erkänsla för hennes stora humanitära insatser.

1995: Inga Gottfarb
Som erkänsla för hennes stora humanitära insatser.

1994: Salomo Berlinger
Som erkänsla för hans stora humanitära insatser.