På gång

 

AKUTINSAMLING

Terrorn fortsätter att plåga Israel. Sedan januari 2018 har den israeliska befolkningen drabbats av terrordåd varje månad! Knivattacker, skjutningar, och bilpåkörningar har skett vid sidan av brandterror och raketattacker. Magen David Adom har ställts i högsta beredskap för att kunna hantera situationer med stort antal sårade eller döda. MDA får göra betydligt flera utryckningar i situationer där man själv riskerar sitt liv.

Akutsjukvårdarna kämpar dygnet runt och fler resurser behövs för att nå de skadade så fort som möjligt.

Vi behöver Ert stöd i detta kritiska läge!

Swish: 1235 517 172
Bankgiro: 820-2178
Ange ”Akutinsamling” och ert namn som referens.

För donationer från utlandet:
Svenska vänföreningen till Magen David Adom
SVENSKA HANDELSBANKEN

SWIFT (BIC): HANDSESS
IBAN: SE32 6000 0000 0006 0233 3202

Tack för Ert stöd!

 

 

 

 

 

En ny underjordisk nationell blodcentral av Magen David Adom
Israels nuvarande enda nationella blodcentral är ett öppet mål för nya missiler. Nu har grunden lagts till världens första underjordiska blodbank, säkrad mot missiler och terrorattacker! Tyvärr en nödvändighet i det prekära läge Israel ofta befinner sig i. Innovativa och integrerade teknologiska lösningar har dessutom utvecklats för att förbättra förvaringen och därmed kvaliteten på blodet i den nya blodbanken. Hanteringen och driften är förstås kostsam och alla bidrag betydelsefulla.