På gång


Kurs i hjärt-lungräddning, den 3 december 2017 skjuts upp till våren.
Kursen skjuts upp på grund av för få anmälda.
Mer information kommer efter årsskiftet.