På gång

AKUTINSAMLING

Raketkrisen – november 2018

Magen David Adom har ställts i högsta beredskap för att kunna hantera situationer med stort antal sårade eller döda.

MDA får göra betydligt flera utryckningar i situationer där man själv riskerar av att träffas av raketer. Akutsjukvårdarna kämpar dygnet runt och fler resurser behövs för att nå de skadade så fort som möjligt.

Vi behöver Ert stöd i detta kritiska läge! Stöd SMDAs akutinsamling.

Swish: 1235 517 172
Bankgiro: 820-2178
Ange ”Raketkrisen” och ert namn som referens.

För donationer från utlandet:
Svenska vänföreningen till Magen David Adom
SVENSKA HANDELSBANKEN

SWIFT (BIC): HANDSESS
IBAN: SE32 6000 0000 0006 0233 3202

Tack för Ert stöd!

 

 

 

 

 

 

Chanukainsamling 2018

Chanuka är barnens högtid. Det är just därför vi tänker extra mycket på barnen i Israel inför ljusfesten. Magen David Adom (MDA) bistår och räddar många barns liv vid akut sjukdom, olycksfall och terrordåd, dygnet runt, året runt. Hjälp oss att skapa riktigt stora mirakel i samband med firandet av Chanukas mirakel! Vår Chanuka- insamling i år kommer att möjliggöra:
– livräddande MDA-utbildningar i Barn-HLR och första hjälpen.
– inköpet av andningsmasker för barn (andningsmaskerna används som en del av den medicinska utrustningen MEDUMAT – en ventilator som hjälper patienter med andningen och som bidrar till att chansen till överlevnad dramatiskt ökar.

Stöd SMDA:s insamling för barnen i Israel:
Swish: 1235 517 172
Bankgiro: 820-2178
Ange ”Chanukainsamling” och ert namn som referens.

För donationer från utlandet:
Svenska vänföreningen till Magen David Adom
SVENSKA HANDELSBANKEN
SWIFT (BIC): HANDSESS
IBAN: SE32 6000 0000 0006 0233 3202

Tack för Ert stöd!

 

 

 

 

 

 

 

 

En ny underjordisk nationell blodcentral av Magen David Adom
Israels nuvarande enda nationella blodcentral är ett öppet mål för nya missiler. Nu har grunden lagts till världens första underjordiska blodbank, säkrad mot missiler och terrorattacker! Tyvärr en nödvändighet i det prekära läge Israel ofta befinner sig i. Innovativa och integrerade teknologiska lösningar har dessutom utvecklats för att förbättra förvaringen och därmed kvaliteten på blodet i den nya blodbanken. Hanteringen och driften är förstås kostsam och alla bidrag betydelsefulla.