På gång


Hjälp oss att uppfylla 70 personers önskningar!
I år firar Israel sin 70-årsdag. Magen David Adom är en av Israels viktigaste stöttepelare. MDA är auktoriserad av staten Israel att ansvara för nationens akuta, prehospitala sjukvård, ambulanssjukvård och blodbanker. MDA bistår och räddar liv vid olycksfall och terrordåd, dygnet runt, året runt.

MDA:s önskeambulans, skänkt i sin helhet av SMDA, uppfyller önskningar från obotligt sjuka patienter, ofta i livets slutskede. Tjänsten erbjuds till alla och är helt gratis, oavsett ålder, kön, religion eller nationalitet. Ambulansen är specialutrustad och körs av omtänksamma sjukvårdsvolontärer till de platser som patienten önskar och möjliggör för personer som behöver kontinuerlig sjukvård och ständig omvårdnad, att delta i familjefester, åka till havet eller till en plats som har nostalgisk betydelse – eller varför inte besöka en konsert eller klagomuren? Hjälp oss att samla in medel för att ambulansen ska kunna fortsätta att uppfylla 70 svårt sjuka människors önskningar. Alla bidrag är välkomna! Bankgiro: 820-2178 Swish: 1235517172

 

En ny underjordisk nationell blodcentral av Magen David Adom
Israels nuvarande enda nationella blodcentral är ett öppet mål för nya missiler. Nu har grunden lagts till världens första underjordiska blodbank, säkrad mot missiler och terrorattacker! Tyvärr en nödvändighet i det prekära läge Israel ofta befinner sig i. Innovativa och integrerade teknologiska lösningar har dessutom utvecklats för att förbättra förvaringen och därmed kvaliteten på blodet i den nya blodbanken. Hanteringen och driften är förstås kostsam och alla bidrag betydelsefulla.

 

En insamlingskonsert för SMDA, Norrköping, den 5 juni

Konsert med Jehi Shalom: Sivan Goldman, israelisk sopran, Jacob Kellermann, en av Sveriges mest aktiva unga gitarrister och Isidoro Abramowicz, argentinsk-israelisk sångare. Isidoro är kantor i Stockholms Stora synagoga. Insamlingskonserten genomförs den 5 juni. Pengarna som samlas in går till Magen David Adom i Israel.

Plats: Norrköping. Adress meddelas vid anmälan. Obligatorisk föranmälan senast den 31 maj. Begränsat antal platser. Tid: 18:30-20:00  Pris: 200 kr + donationer mottages varmt till vår insamling av en Medi-cycle till Magen David Adom i Israel. Student under 26 år: 100 kr

Inbetalning och eventuell donation sker i samband med anmälan. Bankgiro: 820-2178, Swish: 1235517172. Ange namn, adress och telefonnummer till dig till kansli@smda.se eller 08-661 31 05