På gång


Pesachinsamling
Under de senaste åren har hundratals Magen David Adom-volontärer levererat tusentals livsmedelspaket till behövande hushåll i israel inför Pesach. Magen David Adom når och stödjer familjer som inte har möjlighet att fira en kosher Pesach. Vår förhoppning är att kunna stödja Magen David Adom och de behövande familjerna i Israel med minst ett hundratal livsmedelspaket. Kostnaden per Pesach-livsmedelspaket är 500 kr. Alla bidrag är välkomna. Insamlingen pågår.

Chabad Stockholm bjuder SMDA till Friday Night Live den 16 mars 2018
Friday Night Live (FNL) för dig 18-30 år. FNL samlar judiska studenter och ”Young Professionals” i åldrarna 18 till 30, för att njuta av och uppleva shabbatglädjen. SMDA berättar om Magen David Adoms volontärprogram i Israel.
Vill du också tillhöra Israels hjältar? Volontera på Magen David Adom i Israel!
För mer information och anmälan vänligen kontakta Chabad Stockholm
Anmälan kan även ske via hemsidan http://www.chabadstockholm.com

Akut omhändertagande vid incidenter med många skadade – vad kan Sverige lära av israeliska erfarenheter?
Multi-Casualty Incidents – the Israeli Approach

Med hjälp av Israels erfarenheter och kunskaper kan Sverige stärka sin beredskap och sitt skydd.
Svenska vänföreningen till Magen David Adom i samarbete med Vänskapsförbundet Sverige-Israel har härmed glädjen att inbjuda till ett symposium. DATUM: den 10 april kl. 13:00-17:00. PLATS: Stockholm. Adress meddelas vid anmälan. Obligatorisk föranmälan senast den 23 mars. Ange namn, adress och telefonnummer till dig till kansli@smda.se eller 08-661 31 05. Deltagaravgift: 250 kr. Bankgiro: 820-2178, Swish: 1235517172. Detaljerat program kommer inom kort till er som anmält er.

En ny underjordisk nationell blodcentral av Magen David Adom
Israels nuvarande enda nationella blodcentral är ett öppet mål för nya missiler. Nu har grunden lagts till världens första underjordiska blodbank, säkrad mot missiler och terrorattacker! Tyvärr en nödvändighet i det prekära läge Israel ofta befinner sig i. Innovativa och integrerade teknologiska lösningar har dessutom utvecklats för att förbättra förvaringen och därmed kvaliteten på blodet i den nya blodbanken. Hanteringen och driften är förstås kostsam och alla bidrag betydelsefulla.

En insamlingskonsert för SMDA
Konsert med Jehi Shalom: Sivan Goldman, israelisk sopran, Jacob Kellermann, en av Sveriges mest aktiva unga gitarrister och Isidoro Abramowicz, argentinsk-israelisk sångare. Isidoro är kantor i Stockholms Stora synagoga. Insamlingskonserten genomförs den 5 juni. Pengarna som samlas in går till Magen David Adom i Israel.