Donera

Du kan stödja MDA genom att donera valfritt belopp. Du kan göra en insättning på bg 820-2178 eller via Swish: 123 551 7172.

Skänker du 10 000 kronor (eller mer) får du en plakett uppsatt på en MDA-station i Israel, eller en inskription med ditt namn på aktuell utrustning.

Vill du starta en insamling för ett specifikt ändamål, antingen utrustning eller fordon, kontakta vårt kansli så hjälper vi dig!

 

AKUTINSAMLING

Terrorn fortsätter att plåga Israel. År 2019 har inte varit något undantag. Knivattacker, explosioner, och bilpåkörningar har skett vid sidan av brandterror och raketattacker. Magen David Adom har ställts i högsta beredskap för att kunna hantera situationer med stort antal sårade eller döda. MDA får göra betydligt flera utryckningar i situationer där man själv riskerar sitt liv. Akutsjukvårdarna kämpar dygnet runt och fler resurser behövs för att nå de skadade så fort som möjligt. Vi behöver Ert stöd! Stöd SMDA:s fortsatta akutinsamling:

Swish: 1235 517 172, Bankgiro: 820-2178.

Ange ”Akutinsamling” och ert namn som referens.

Ett stort tack för ert viktiga stöd!

 

Vill du starta en insamling inför din födelsedag?

Kontakta oss via mejl, eller tfn, så kan vi berätta mer om hur du kan starta den. SMDA hjälper dig att annonsera insamlingen genom att dela informationen på vår Facebooksida, hemsida, samt via mejl. Låt dina vänner få vara med och stödja Magen David Adom. I stället för att köpa dyra presenter till någon som redan har allt, går pengarna till ett betydelsefullt ändamål! Tillsammans räddar ni liv! SMDA:s kontaktinformation: tfn 08-661 31 05 mejl: kansli@smda.se

 

Vad kostar den utrustning som räddar liv?

Några exempel kommer här.

Blodpåse 1 st för 30 kr
Blodtrycksmätare och stetoskop 1 st för 220 kr
Förlossnings-kit 4 st för 450 kr
Venkateter-kit 10 st för 500 kr
Syrgasmasker 100 st för 800 kr
Blodsockermätsticka 200 st för 950 kr
Engångshandskar 1000 st för 1 000 kr
Syrgasventil 1 st för 1 350 kr
Aggregat för konstgjord andning 1 st för 1 450 kr
Första hjälpen-kit 1 st för 4 500 kr
Filtar 100 st för 6 500 kr
Nackkrage 100 st för 8 000 kr
EKG-apparat 16 500 kr
Hjärtdefibrillator (hjärtstartare) 16 500 kr
Motorcykel (medicycle) 210 000 kr
Ambulans 645 000 kr – 815 000 kr

Testamentera till SMDA

Varje år tar SMDA tacksamt emot donationer genom testamenten. Du kan testamentera specifika summor, eller saker som SMDA kan omvandla i pengar för vidarebefordran till MDA i Israel.
Att skänka din aktieutdelning eller testamentera till Magen David Adom (MDA) i Israel är ett utomordentligt sätt att rädda liv i Israel. Detta är också ett lovvärt sätt att uttrycka din omtanke om Israel och dess medborgare.
Svenska vänföreningen till Magen David Adom (SMDA) är befriad från kapitalvinstskatt, vilket gör att hela summan som du testamenterar eller den aktieutdelning du skänker går direkt till MDAs verksamhet.
I testamentet är det viktigt att din yttersta vilja om hur din kvarlåtenskap ska fördelas finns tydligt uttryckt. Det är viktigt att testamentet är riktigt upprättat och därför är det betryggande att tala med en kunnig jurist. Du är välkommen att diskutera med vår jurist om vad ett testamente till förmån för MDA innebär. Att få hjälp med att upprätta ett testamente av vår jurist där MDA är förmånstagare är kostnadsfritt. Vid större gåvor, om så önskas, kan ditt personliga engagemang leva vidare genom att ditt namn anges på den medicinska utrustning som du har bidragit till.

Aktieutdelning

Överlåtelse av aktieutdelning – öka värdet på din gåva med 43%! SMDA är en ideell förening och befriad från kapitalskatter. Detta innebär att om du överlåter din aktieutdelning på privata aktier eller utdelning från fåmansbolag på oss så dras ingen skatt på utdelningen. Som givare behöver du inte heller betala skatt på utdelningen. Förutsättningen är att du äger svenska börsnoterade aktier, är bosatt i Sverige och inte har skatteskulder. Då kan du fylla i en gåvoblankett där du anmäler oss som rättighetshavare och lämnar in denna blankett till din bank eller fondkommissionär, senast en vecka före det aktuella bolagets bolagsstämma. 1000 kronor i aktieutdelning ger dig 700 kronor efter skatt. Överlåter du utdelningen på oss behåller vi hela tusenlappen. Ett smart sätt att bidra!

Månadsgivare genom autogiro

Du kan bestämma att en förutbestämd summa dras från ditt konto varje år, månad eller så ofta du vill, utan att du behöver gå till banken/posten eller logga in via nätet. Kontakta kansliet om du vill veta mer. Våra varmaste tack till er som stödjer oss. Ni hjälper oss att rädda liv!

Hjälp oss att rädda liv

I Israel ansvarar MDA för alla första hjälpen-insatser utanför sjukhusen inklusive ambulansverksamheten, till skillnad från i Sverige där ju landstingen är de som ansvarar för sjukvård och ambulansverksamhet. MDA ansvarar dessutom för all blodverksamhet i Israel och deltar i hjälpinsatser vid internationella katastrofer. Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta att rädda liv – donera, köp ett diplom eller bli medlem!