Gå på kalas-gåva, 5xChai (90 kr)

90 kr

Klistermärke att klistra på exempelvis ett kort, som gåva när man går på kalas istället för en blomma exempelvis!

Ordet chai betyder ”liv” på hebreiska. Chai är därför en symbol som fångar en viktig aspekt av judendomen. Enligt gematria (en mystisk tradition som tilldelar ett numerologiska värde till hebreiska bokstäver), blir bokstäverna i ordet chai siffran 18. Som ett resultat av detta är 18 ett populärt tal som representerar lycka. 5 x chai blir 90 kr.

Kategori: