Nu fungerar autogirot

Äntligen kan du betala din medlemsavgift eller bidra till Magen David Adoms verksamhet på ett enkelt sätt. Hör gärna av dig så berättar vi mer: 08-661 31 05 eller kansli@smda.se

Fredsfrämjande funktion

MDA är medlem i Internationella Röda Korset (IRK) och följer därmed Genève-konventionen: hjälp ska ges åt alla oavsett etnicitet, religion, nationalitet eller hudfärg.
MDA har en fredsfrämjande funktion i närområdet genom sitt samarbete med IRK och Röda Halvmånen.

Mer om MDA och SMDA

SMDA söker ny medarbetare

Lola Baral finns till vår glädje på plats på kansliet sedan årsskiftet men tyvärr kan hon inte stanna längre än under våren, varför vi måste hitta en annan lösning: en person som på heltid kan sköta kontorets verksamhet, kommunikation och marknadsföring.

Läs mer och ansök