SMDA:s höstprogram

I höst kommer vi att arrangera två intressanta evenemang: Visning av dokumentärfilmen “Minnen från det judiska pojkhemmet” samt föredraget "Global katastrofmedicin. Utmaningar med att bedriva sjukvård med extremt begränsade resurser".

Mer om programmet

Fredsfrämjande funktion

MDA är medlem i Internationella Röda Korset (IRK) och följer därmed Genève-konventionen: hjälp ska ges åt alla oavsett etnicitet, religion, nationalitet eller hudfärg.
MDA har en fredsfrämjande funktion i närområdet genom sitt samarbete med IRK och Röda Halvmånen.

Mer om MDA och SMDA

Rättelser

Fel i nyhetsbrevet: "Till minne av Monika Claesson från Paula, Salomon, Paula" ska vara: "Till minne av Monika Claesson från Paula Gringer, Anna och Salomon Helperin"

"Till minne av Paula Gringer från Paula och Salomon Helpering" ska vara: "Till minne av Paula Gringer från Anna och Salomon Helperin"