Magen David Adom (MDA) ansvarar för akut sjukvårdshjälp och blodbanker i Israel, samt utbildning i första hjälp och i etiska frågor. MDA finns alltid till hands, både i det vardagliga livet och under terroristdåd. Mer om MDA och SMDA ...

Årets Livräddare 2013

Årets Livräddare var Raoul Wallenberg som styrelsen ville uppmärksamma på detta vis året efter att han skulle ha fyllt 100 år. Mer om Raoul Wallenberg och hans gärning finner du i senaste numret av Livräddaren (pdf)

Bli medlem i SMDA

Som medlem får du tidningen Livräddaren fyra gånger per år med information om såväl evenemang som föreningens övriga verksamhet. Att bli medlem kostar 100 kr för studenter under 26 år, 200 kr för enskilda och 300 kr för familjer.
Bli medlem i Svenska vänföreningen till Magen David Adom (SMDA) ...

Donera till SMDA

För att donera, kontakta vårat kansli på e-postadress kansli@smda.se eller telefon 08-661 31 05. Kontoret har öppet vardagar 09.00-13.00.
Donera pengar till Svenska vänföreningen till Magen David Adom (SMDA) ...

Hylla en jubilar med ett diplom

Du kan skänka pengar till SMDA till minnet av, eller för att hylla, en älskad person, och får då som tack ett diplom.
Mer information om diplom ...

STUDIEBESÖK

Intresserad av ett studiebesök på en MDA-station under ett besök i Israel? Kontakta kansliet så hjälper vi till.
E-post: kansli@smda.se eller telefon 08-661 31 05. Kontoret har öppet vardagar 09.00-13.00.

BESÖKSADRESS: Taptogatan 6, ring till kontoret innan besök!     TELEFON/FAX: 08-661 31 05     E-POST: kansli@smda.se    
POSTADRESS: Nybrogatan 19, Stockholm Box 5053, 102 42 Stockholm     PG: 57 76 15-8     BG: 820-2178     ORGANISATIONSNR.: 813600-2634